پنج‌شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ساعت ۱۳:۲۰:۰۰

برند شخصی شهروندان همان چیزی که اولین تصویر برند شهر را می سازد

غریبه ای وارد شهر ما می شود. چه چیزهایی می بیند. چه موزاییک های ذهنی ای از تابلوی بزرگ برند شهر برای او ساخته می شود؟


برند شخصی شهروندان همان چیزی که اولین تصویر برند شهر را می سازد
 علی حسنلو : برندینگ شخصی شهروندان سازنده بخشی از برند شهر است. این ادعای نیست که اثبات آن دشوار باشد، کافی است که از نزدیکرین کسی که می بینید سوالی از شهری بپرسید، اولین پاسخ یا در نهایت دومین پاسخ مخاطب شما درباره برداشتی است که از شهروندان آن شهر داشته است. یعنی با اینکه عناصر زیادی سازنده شناخت یک مسافر یا غریبه از شهر است اما برند شهروندان مهمترین سازنده تصور هر مخاطب بیرونی از شهر است. برداشتی که شاید حتی فراگیر نباشد اما در ذهن ها ملکه شده و سالها طول می کشد که فراموش شود.

برای همین است که هر کدام از شهرهای ایران بیشتر از آن که به بنا و معماری و ... شناخته شوند به عادات و یا برساخته های ذهنی دیگران از مردمان آن شهر می شناسند. این کلمات را در ذهن تکرار کنید، اصفهان، شیراز، آبادان و ... اولین کلید واژه هایی که جلوی چشم شما می آید قطعا مربوط به برند مردمان آن شهر است.

نظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شما


후원자

© 2017 Ali Hassanloo. All rights reserved | Powered By : dorweb.ir