یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۶:۰۰:۰۰

تفاوت، یا همان چیزی که افراد را برجسته می کند

یکی از عناصری که می تواند به برند شما رنگ دهد تفاوت و برجستگی شماست. اما نه تفاوت به هر قیمتی. تفاوتی که برآمده از ویژگی های خود شما باشد. نه تصنعی و نه ساختگی. درست مثل این قاعده بدیهی که هر لباس متفاوتی یک فرد را خوش پوش جلوه نخواهد داد.


تفاوت، یا همان چیزی که افراد را برجسته می کند

نظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شما


후원자

© 2017 Ali Hassanloo. All rights reserved | Powered By : dorweb.ir